هواده پدلی در پرورش آبزیان

هواده پدلی در پرورش آبزیانهواده ها در پرورش آبزیان از انواع مختلفی برخوردار هستند ولی هواده های پدلی را می توان به عنوان پرکاربردترین و همچنین به عنوان نوع پایه و اصلی در کنار دیگر هواده ها نام برد.
مزیت های این نوع هواده شامل چرخش آب در هنگام استفاده ،عدم تخریب دیواره و کف استخر ،رساندن هوا به نقاط کور استخر ،خروج گازهای مضر استخر به هوا ،تماس بیشترو موثرتر بر هوا و آب ،کاهش اتلاف انرژی آبزی برای تنفس.

این نوع هواده ها را به مدل شناور و باز و بلند می توان تقسیم کرد،که البته هواده بازوبلند دارای مزیت بیشتری نسبت به نوع شناور می باشد از قبیل اینکه هواده پدلی بازوبلند امکان استفاده تعداد پدل یا پارو بیشتر را فراهم می کند ،به دلیل شناور نبودن موتور و گیربکس دسترسی آسانتر و بهتر برای کنترل و تعمیر غیره دارد و دیگر مزیت اینکه از ریخته شدن روغن و مواد نفتی به درون استخر می کاهد .همچنین به دلیل درگیر نبودن مستقیم با آب شور با موتور و گیربکس احتمال رسوب و نمک کاهش و طول عمر دستگاه افزایش می یابد .
موتوروکاهنده هواده پدلی بازوبلند روی دیواره خاکی درکنار استخر نصب وبصورت یک یا دوشافت خروجی جهت یک یا دواستخر می توان ازآن استفاده نمود این دستگاه ساده وارزان قیمت با تسمه و فولی سرعت الکتروموتور را به اندازه دلخواه کاهش داده وجهت بحرکت درآوردن هواده بازوبلند در مزارع پرورش میگو میتوان ازآن استفاده نمود.